AUDİT XİDMƏTLƏRİ

Yüksək təcrübəli və peşəkar audit komandamızla sizə aşağıdakı audit xidmətlərimizi təklif edirik:

  • Müəssisənin maliyyə və yoxlama fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;
  • Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi və auditi;
  • Qanunlara və tənzimləyən aktlara, həmçinin daxili siyasətə və şirkətin prosedurlarına uyğun maliyyə fəaliyyətinin və maliyyə sənədləşməsinin icmalı;
  • Əsas təşkilat sistemlərinin icmalı və bu sistemlərin köklü surətdə yenidən qurulması və ya təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması;
  • Müəssisənin iqtisadi effektivliyinin öyrənilməsi;
  • Şirkətin vergi uyğunluğunun auditinin həyata keçirilməsi və məsləhətlər;