KADR UÇOTUNUN TƏŞKİLİ

  • Şirkətin strukturu və bölmələri haqqında sənədlərin hazırlanması;
  • Şirkət müdiriyyəti haqqında əsasnamə;
  • Təftiş komissiyası haqqında əsasnamə;
  • Kadr işinin Azərbaycan qanunvericiliyi əsasında təşkili;
  • Əmrlərin, əmək müqavilələrinin tərtib olunması;
  • İşçilərin şəxsi işlərinin yaradılması;
  • Məzuniyyət və ştat cədvəllərinin tərtib olunması;
  • İşçilərin vəzifə təlimatlarının hazırlanması;
  • Qruplara daxil olan şirkətlər arası biznes nünasibətlərinin strukturlaşdırılması.