Hörmətli iş adamları! Mühasibatlığın qayğılarından, vergilər üzrə hesablaşmaların məsuliyyətindən uzaq olmağınız üçün «AZEL-İŞ LTD» firması öz xidmətlərini Sizə təqdim edir.

   AUDİT XİDMƏTLƏRİ

   MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ

   KONSALTİNQ XİDMƏTLƏRİ

   KADR UÇOTUNUN TƏŞKİLİ

   GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

    HÜQUQİ XİDMƏTLƏR