Hörmətli iş adamları! Mühasibatlığın qayğılarından, vergilər üzrə hesablaşmaların məsuliyyətindən uzaq olmağınız üçün «AZEL-İŞ LTD» firması öz xidmətlərini Sizə təqdim edir.

 MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ 

 KONSALTİNQ XİDMƏTLƏRİ 

 AUDİT XİDMƏTLƏRİ 

 KADR İŞİNİN TƏŞKİLİ 

 GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

 HÜQUQİ XİDMƏTLƏR