HÜQUQİ XİDMƏTLƏR

 • Müəssisələrin qeydiyyata alınması ilə bağlı sənədlərin hazırlanması;  
 • Müəssisələrin təsis sənədlərinə edilən dəyişikliklərin qeydiyyata alınmasına dəstək;
 • Kommersiya / birgə fəaliyyətlə bağlı müqavilələrin tərtib olunması;
 • İntellektual fəaliyyətin nəticələrinə müstəsna hüququn (əmtəə və xidmət nişanına hüquq) qeydiyyata alınmasında hüquqi dəstək;
 • Etibarnamələrin, sertifikat və lisenziyaların tərtibi, tərcümə edilib təsdiqlənməsi;
 • Niyyət məktublarının, məxfilik və məlumatların qorunması haqqında Razılaşma müqavilələrinin hazırlanması;
 • İcarə müqavilələrinin, təhvil-təslim aktlarının tərtibi;
 • Malların beynəlxalq alqı-satqısının, beynəlxalq xidmətlərin, BOT razılaşmalarının, partnyorluq, distribütorluq, vasitəçilik və satış nümayəndəliyi razılaşma müqavilələrinin hazırlanması;
 • Məhkəmələrdə təmsilçilik və müştərilərin maraqlarının müdafiəsi;
 • Komersiya müqavilələrinə və tələblərinə uyğun olaraq hüquq xidmətlərinin təklifi
 • Müəssisənin fəaliyyətinin dayandırılması (könüllü ləğv , yaxud iflas nəticəsində.) 
 • Arbitraj və mülki proseslərdə hüquqi yardımın göstərilməsi.