GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

- Gömrük sənədləşməsinin və nəzarətinin keçirilməsi qaydaları ilə bağlı məsləhət və təkliflərin verilməsi;

- Gömrük rüsum və vergilərinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları, tətbiq olunan güzəştlərlə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

- Malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi və nəzarət metodları, gömrük  orqanları tərəfindən gömrük dəyərinin korreksiya olunması üçün tətbiq olunan qaydalarla bağlı məsləhətlərin verilməsi;

- Gömrük orqanları ilə mübahisələrdə müştərinin maraqlarının təmsil edilməsi.